KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VẬN THĂNG NÂNG HÀNG

Vận thăng nâng hàng là gì ?

Vận thăng nâng hàng là thiết bị dùng để nâng hạ các vật liệu, dụng cụ lao động và cả con người trong quá trình xây dựng, sửa chữa công trình. Loại máy vận thăng này có hai phần là cabin và bộ phận truyền động hoạt động theo phương thẳng đứng, thường được dùng trong thi công các công trình lớn, các tòa nhà cao tầng hay trong công tác sửa chữa hoặc hoàn thiện các công trình xây dựng

Phân loại vận thăng nâng hàng
Máy vận thăng nâng hàng có thể được phân loại theo 3 cách chính như sau:

 • Theo cấu tạo, vận thăng nâng hàng có thể được chia làm 3 loại: vận thăng giá, vận thăng lồng và vận thăng cột.
 • Theo cách nâng bàn, được chia làm 2 loại chính là vận thăng tự leo và vận thăng cáp kéo.
 • Theo công dụng, có thể chia làm 2 loại đó là vận thăng chuyên chở hàng và vận thăng chở cả người và hàng.

Kiểm định vận thăng nâng hàng là gì ?

Kiểm định vận thăng nâng hàng là một dịch vụ kiểm tra để đảm bảo rằng vận thăng hoạt động tốt và an toàn, từ đó có thể giảm các tai nạn lao động xảy ra. Việc kiểm định cần được thực hiện theo đúng các quy trình, tuân theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

Theo quy định của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội, vận thăng nâng hàng thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cần phải kiểm định khi sử dụng.

Các tiêu chuẩn kiểm định vận thăng nâng hàng, nâng người

Các tiêu chuẩn an toàn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong quá trình kiểm định vận thăng:

 • QCVN 07: 2012/BLĐTBXH : Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.
 • QCVN 16:2013/BLĐTBXH : Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng
 • QTKĐ 20-2016/BLĐTBXH : Quy trình kiểm định anto vận thăng nâng hàng
 • TCVN 4244:2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
 • TCVN 5206:1990 : Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng
 • TCVN 5207:1990 : Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung
 • TCVN 5209:1990 : Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện
 • TCVN 5179:90 : Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn
 • TCVN 9358:2012 : Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.

Lợi ích khi thực hiện kiểm định an toàn thiết bị

Việc kiểm định vận thăng nâng hàng mang lại rất nhiều lợi ích, đó là lý do tại sao doanh nghiệp/đơn vị nên thực hiện kiểm định vận thăng định kỳ:

Lợi ích đối với người lao động:

 • Đảm bảo an toàn đối với người lao động, tránh xảy ra các rủi ro, tai nạn không mong muốn.
 • Người lao động yên tâm làm việc và công hiến vì có điều kiện làm việc an toàn.

Lợi ích đối với doanh nghiệp:

 • Giảm chi phí phát sinh do sự cố máy móc, chi phí cho tai nạn lao động…
 • Tuân thủ đúng quy định của nhà nước từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị,
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Thời điểm kiểm định an toàn vận thăng nâng hàng

 • Kiểm định cầu trục lần đầu: Sau khi lắp đặt vận thăng, trước khi đưa vào sử dụng
 • Kiểm định định kỳ: Khi hết thời hạn kiểm định ghi trên phiếu kết quả kiểm định lần trước
 • Chế độ kiểm định bất thường: Vận thăng được kiểm định sau khi có cải tạo, sửa chữa lớn hoặc khi có sự cố và đã được khắc phục xong. Khi thay đổi vị trí lắp đặt hoặc ngưng sử dụng trên 12 tháng.

Quy trình kiểm định an toàn vận thăng nâng hàng

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng, tổ chức kiểm định phải lần lượt tiến hành theo đúng QTKĐ:20-2016/BLĐTBXH bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;
 • Bước 2: Kiểm tra bên ngoài;
 • Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật – Thử không tải;
 • Bước 4: Các chế độ thử tải – Phương pháp thử;
 • Bước 5: Xử lý kết quả kiểm định.

Thời hạn kiểm định

 • Thời hạn kiểm định định kỳ là không quá 02 năm đối với vận thăng nâng hàng có thời hạn sử dụng trên 10 năm.
 • Vận thăng nâng hàng sử dụng ngoài trời thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm định vận thăng nói riêng và các thiết bị sử dụng trong công nghiệp nói chung, BHL Group là địa chỉ uy tín đã được Bộ LĐTBXH cấp phép có đầy đủ cơ sở vật chất, dụng cụ kiểm định đảm bảo chất lượng.