KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH

Cần trục tự hành là gì?

Cần trục tự hành là cần trục tay cần, có thể được trang bị cột (thiết bị tháp), có khả năng di chuyển có tải hoặc không tải mà không cần đường riêng và đảm bảo được độ ổn định của cần trục dưới tác dụng của trọng lực.

Cần trục được sử dụng rộng rãi để xếp dỡ hàng hoá cho các phương tiện vận chuyển, nâng chuyển hàng hoá tại các kho bãi sản xuất, nhà ga, bến cảng,…

Kiểm định cần trục tự hành là gì?

Kiểm định cần trục tự hành là hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn của thiết bị máy móc theo quy định của Nhà nước nhằm kiểm tra thiết bị đảm bảo an toàn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Cần trục hay cần trục tự hành một trong những loại máy móc yêu cầu bắt buộc phải kiểm định an toàn theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hoạt động đánh giá, kiểm định an toàn thiết bị cần trục áp dụng cho các đơn vị sở hữu, sử dụng thiết bị trong công tác sản xuất, vận chuyển hàng hóa

Tại sao cần phải kiểm định an toàn cần trục?

Việc kiểm định thiết bị cần trục là điều cần thiết và quan trọng bởi vì kiểm định an toàn cần trục mang đến những lợi ích thiết thực cho người lao động và đơn vị sở hữu:

 • Đảm bảo an toàn đối với người lao động, hạn chế những rủi ro do mất an toàn thiết bị gây ra.
 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị.
 • Chấp hành và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
 • Tăng khả năng phát triển bền vững của đơn vị.

Khi nào cần kiểm định

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:

 • Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

 • Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;
 • Sau khi tháo rời chuyển đến lắp đặt ở vị trí mới;
 • Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình kiểm định an toàn cần trục

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành, tổ chức kiểm định được tiến hành theo QTKĐ:10-2016/BLĐTBXH bao gồm các bước:

 • Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;
 • Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;
 • Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật – Thử không tải;
 • Bước 4: Các chế độ thử tải – Phương pháp thử;
 • Bước 5: Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý:  Quy trình này không áp dụng cho các loại cần trục nêu trên đặt lên hệ nổi làm việc.

Thời hạn kiểm định

 • Thời hạn kiểm định định kỳ các loại cần trục tự hành là 02 năm.
 • Đối với cần trục tự hành đã sử dụng trên 10 năm thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.