Tình trạng tai nạn lao động năm 2022

I. Tình hình tai nạn lao động năm 2022

1.Số liệu thống kê về tai nạn lao động năm 2022

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin, theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 trên toàn quốc đã xảy ra 7.718 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) (tăng 1.214 vụ, tương ứng với 18,66 % so với năm 2021) làm 7.923 người bị nạn (tăng 1.265 người, tương ứng với 18,99% so với năm 2021) (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó:

 • Số vụ TNLĐ chết người: 720 vụ, giảm 29 vụ, tương ứng với 3,87 % so với năm 2021, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 568 vụ, khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 152 vụ).
 • Số người chết vì TNLĐ: 754 người, giảm 52 người, tương ứng với 4,07 % so với năm 2021, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 595 người; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 159 người).
 • Số người bị thương nặng: 1.647 người, tăng 162 người, tương ứng với 10,9 % so với năm 2021, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 1.466 người; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 181 người).

Tình hình TNLĐ năm 2022 trong khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động giảm so với năm 2021 cả về số người chết và số vụ TNLĐ chết người.

Những địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2022 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai.

2. Một số vụ TNLĐ nghiêm trọng, xử lý trách nhiệm đối với vụ TNLĐ xảy ra trong năm 2022

Một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (làm chết người và bị thương nhiều người) tại các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước xảy ra trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, điện tử.

Ngoài một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đang trong quá trình điều tra, năm 2022 các địa phương báo cáo có 22 vụ tai nạn lao động đề nghị khởi tố, 19 vụ đã có Quyết định khởi tố của cơ quan Cảnh sát điều tra.

3. Những lĩnh vực sản xuất kinh doanh xẩy ra nhiều vụ tai nạn lao động chết người

 • Lĩnh vực khai thác mỏ, khai thác khoáng sản chiếm 12,72% tổng số vụ TNLĐ và 12,82% tổng số người chết.
 • Lĩnh vực xây dựng chiếm 12,23% tổng số vụ TNLĐ và 12,76% tổng số người chết.
 • Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 10,11% tổng số vụ TNLĐ và 10,11% tổng số người chết.
 • Lĩnh vực dệt may, da giầy chiếm 7,08% tổng số vụ TNLĐ và 6,84% tổng số người chết.
 • Lĩnh vực dịch vụ chiếm 6,29% tổng số vụ TNLĐ và 6,44% tổng số người chết.

4. Các yếu tố chấn thương chủ yếu làm chết người nhiều nhất

 • Tai nạn giao thông chiếm 32,74% tổng số vụ TNLĐ và 32,4% tổng số người chết.
 • Ngã từ trên cao, rơi chiếm 21,9% tổng số vụ TNLĐ và 21,51% tổng số người chết.
 • Đổ, sập chiếm 11,02% tổng số vụ TNLĐ và 11,71% tổng số người chết.
 • Điện giật chiếm 10,23% tổng số vụ TNLĐ và 9,9% tổng số người chết.
 • Vật văng bắn, va đập chiếm 9,05% tổng số vụ TNLĐ và 8,7% tổng số người chết.

5. Các nguyên nhân chủ yếu để xẩy ra tai nạn lao động chết người

* Nguyên nhân do người sử dụng lao động chiếm 39,28% tổng số vụ TNLĐ và 40,22% tổng số người chết, cụ thể:

– Do tổ chức lao động và điều kiện lao động chiếm 20,35% tổng số vụ TNLĐ và 20,64% tổng số người chết.

–  Người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn chiếm 9,14% tổng số vụ TNLĐ và 9,84% tổng số người chết.

– Thiết bị không bảo đảm an toàn lao động chiếm 3,1% tổng số vụ TNLĐ và 2,99% tổng số người chết.

–  Người sử dụng lao động không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện an toàn lao động chưa đầy đủ cho người lao động chiếm 3,92% tổng số vụ TNLĐ và 3,77% tổng số người chết.

* Nguyên nhân do người lao động chiếm 18,73% tổng số vụ TNLĐ và 18,53% tổng số người chết, cụ thể:

–  Người lao động vi phạm quy trình, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động chiếm 10,58% tổng số vụ TNLĐ và 10,47% tổng số người chết.

–  Người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và thiết bị an toàn được trang bị chiếm 8,15% tổng số vụ TNLĐ và 8,06% tổng số người chết.

* Còn lại 41,99% tổng số vụ TNLĐ với 41,25% tổng số người chết, xẩy ra do các nguyên nhân khác như: tai nạn giao thông, nguyên nhân tai nạn lao động do người khác gây ra, khách quan khó tránh.

II. Một số giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới

Căn cứ vào tình hình và nguyên nhân xẩy ra TNLD trong năm 2022, để chủ động phòng ngừa và hạn chế TNLĐ trong thời gian tới, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức, người sử dụng lao động, người lao động quan tâm triển khai thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau.

1.Các bộ, ngành chỉ đạo doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng như: xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giầy, khai thác mỏ, khoáng sản đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại, thiết bị nâng, thang máy…

2. Bộ Y tế tăng cường triển khai hướng dẫn và đôn đốc việc thống kê TNLĐ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 4 điều 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động và Điều 25 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp theo đúng quy định.

3.Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương:

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp việc chấp hành quy định tác an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; thực hiện báo cáo TNLĐ theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

– Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;

– Tăng cường tổ chức điều tra TNLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

– Tăng cường triển khai công tác phòng ngừa TNLĐ với sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, báo cáo về Bộ Lao động- Thương binh và xã hội.

– Tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thống kê, báo cáo TNLĐ đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động.

4. Các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa TNLĐ do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

5. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền vận động người sửu dụng lao động quan tâm, chú ý việc xây dựng nội dung, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, cải thiện điều kiện hoạt động nơi làm việc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động cho các hội viên.

6. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội nông dân Việt Nam và các hội nghề nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động, hội viên chấp hành tốt các nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất TNLĐ, đảm bảo an toàn, sức khoẻ và tính mạng cho người lao động.