HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG

Xe nâng hàng là thiết bị dùng để vận chuyển, nâng, bốc các hàng hóa nặng nhằm tiết kiệm sức lao động của con người. Đối với người vận hành xe nâng hoặc người học lái xe nâng được nêu rõ trong Quy chuẩn Quốc gia QCVN25:2015/BLĐTBXH: “Công nhân điều khiển thiết bị nâng phải được đào tạo về chuyên môn và được huấn luyện, cấp thẻ an toàn đúng quy định”.

Việc huấn luyện an toàn vận hành xe nâng là công việc cần thiết và quan trọng giúp người lao động trang bị các kiến thức về luật an toàn lao động, nắm được những nguy hiểm, rủi ro trong quá trình lái xe nâng và cũng là xây dựng văn hóa an toàn lao động, bảo vệ bản thân trong quá trình làm việc

Đối tượng và thời gian huấn luyện an toàn vận hành xe nâng hàng

Đối tượng huấn luyện thuộc Nhóm 3 – An toàn vận hành xe nâng hàng

Người tham gia khóa huấn luyện an toàn vận hành xe nâng hàng là những người trực tiếp vận hành xe nâng

 • Huấn luyện lần đầu: Đối với người lao động mới được tuyển dụng, thời gian huấn luyện ít nhất 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Huấn luyện định kỳ: Định kỳ 2 năm/lần cho người lao động. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.
 • Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có sự thay đổi phương án sản xuất, cơ sở vật chất, loại xe sử dụng, khi thay đổi vị trí làm việc, khi kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ sáu tháng trở lên. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

Nội dung huấn luyện an toàn vận hành xe nâng hàng

Khóa học huấn luyện an toàn vận hành xe nâng hàng sẽ được chia đều trong 24 giờ (3 ngày) cụ thể như sau:

Ngày 1: Hệ thống lại toàn bộ chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

 • Tổng quan chung về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Hệ thống toàn bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
 • Các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi mở rộng, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, lưu giữ, bảo quản và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Ngày 2: Cập nhật kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc cần được phòng tránh.
 • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động cho người lao động
 • Văn hóa an toàn trong kinh doanh, sản xuất.
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chế độ, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
 • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển chỉ dẫn, biển báo an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; kỹ năng, nghiệp vụ sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Ngày 3: Nội dung huấn luyện chuyên ngành (6 giờ) và Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện (2 giờ)

 • Tổng hợp kiến thức về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; đánh giá, phân tích, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện: Thực hiện làm bài kiểm tra để đánh giá, xếp loại kết quả huấn luyện

Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng tại BHL Group

Khi tham gia vào các lớp huấn luyện an toàn vận hành xe nâng tại BHL, quý đơn vị sẽ được cung cấp kiến thức hữu ích như:

 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình lái xe.
 • Các nguyên tắc liên quan để kỹ thuật an toàn như: trình tự tháo dỡ hàng hóa, cách vận hành xe an toàn,…
 • Khái niệm chung về các loại xe nâng hàng như cấu tạo, phân loại xe, cách sử dụng, nguyên lý hoạt động,…
 • Những yếu tố liên quan đến các thiệt bị điện của xe.
 • Các biện pháp phòng ngừa, phương hướng giải quyết khu xảy ra chấn thương trong quá trình lái xe.
 • Nắm được những lỗi, hỏng hóc thường gặp khi lái xe và giải pháp khắc phục.
 • Nắm được hệ thống các quy định về pháp luật trong quá trình điều khiển xe nâng như: vệ sinh lao động, biển chỉ dẫn, nội quy an toàn, các quy định về quản lý và bảo dưỡng xe nâng,…
 • Được cung cấp các kỹ năng sơ cứu khi tai nạn lao động xảy ra.

BHL Group là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực huấn luyện an toàn vận hành xe nâng, được cấp chứng chỉ từ Bộ lao động – Thương binh và xã hội. Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu huấn luyện an toàn vận hành xe nâng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm dịch vụ.