HUẤN LUYỆN AN TOÀN NGHỀ HÀN

Trong công nghệ chế tạo cơ khí, hàn cắt kim loại là quá trình liên kết các chi tiết (kết cấu) hoặc đắp phủ lên bề mặt vật liệu (kim loại hoặc phi kim) để tạo nên một lớp bề mặt có tính năng đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Hàn là quá trình công nghệ để nối các chi tiết với nhau thành liên kết không tháo rời được mang tính liên tục ở phạm vi nguyên tử hoặc phân tử, bằng cách đưa chỗ nối tới trạng thái nóng chảy, thông qua việc sử dụng một trong hai yếu tố là nhiệt và áp lực, hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó. Khi hàn, có thể sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu phụ bổ sung

Đây là công việc thường thấy trong các công trường xây dựng hay các nhà máy sản xuất gia công cơ khí để lắp ráp nên những sản phẩm cơ khí có hình dáng, kích thước, độ bóng bề mặt,…theo yêu cầu kỹ thuật. Để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc thì người công nhân, thợ hàn, thợ cắt phải được huấn luyện an toàn lao động.

Đối tượng huấn luyện

Người lao động làm việc trong công tác hàn, cắt thuộc đối tượng nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động (Người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành).

Mục tiêu khóa học và thời gian huấn luyện

Mục tiêu của khóa học:

Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc hàn, cắt kim loại. Nâng cao nhận thức về an toàn hàn, cắt cho học viên

Thời gian huấn luyện:

Tổng thời gian huấn luyện 24 giờ (bao gồm cả thời gian kiểm tra).

Nội dung huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại

Tổng quan luật pháp, chính sách về ATVSLĐ

 • Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ;
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ;
 • Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về ATVSLĐ;
 • Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động;
 • Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

Tổng quan kỹ thuật khi làm công việc hàn, cắt

 • Các định nghĩa, khái niệm về hàn, cắt;
 • Các yêu cầu cơ bản trong kỹ thuật hàn, cắt;
 • Các đặc điểm đặc thù khi làm công việc hàn, cắt;
 • Các mối nguy hiểm khi làm công việc hàn, cắt;
 • Kỹ thuật an toàn khi làm công việc hàn, cắt;
 • Biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc;
 • Sự cố thường gặp và cách xử lý nhanh nhất đảm bảo an toàn.

Kiểm tra cuối khóa

Đơn vị đào tạo và thông tin khóa học

Là đơn vị được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp chứng nhận đủ điều kiện đăng ký hoạt động giao dục nghề nghiệp, BHL Group với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cung cấp đến khách hàng khóa đào tạo uy tín chất lượng.

Địa điểm đào tạo:

 • Tại công trường hoặc nhà máy của đơn vị.
 • Tại địa điểm công ty BHL tổ chức.