HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC

Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị áp lực (Nhóm 3 – 44/2016/NĐ-CP)

• Huấn luyện lần đầu: 24 giờ
• Huấn luyện định kỳ: 12 giờ
• Tần suất: 2 năm/ lần

Các công việc liên quan đến vận hành các thiết bị áp lực luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đòi hỏi người lao động cũng như các cấp quản lý cần am hiểu quy trình vận hành, xử lý các sự cố và xử lý các tai nạn một cách tốt nhất.

Đối tượng học viên tham gia khóa huấn luyện

Là những người làm các công việc chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động thiết bị áp lực như:

 • Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7bar
 • Các loại chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hoá lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí hoà tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7bar.

Nội dung huấn luyện

Nội dung được huấn luyện theo chương trình khung Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện An toàn cho nhóm 3.

Hệ thống chính sách pháp luật ATVSLĐ

 • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
 • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Kiến thức cơ bản về vấn đề ATVSLĐ

 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
 • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
 • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Kiến thức chuyên ngành về các hoạt động công việc có sử dụng thiết bị áp lực

 • Cấu tạo của thiết bị áp lực
 • Các yếu tố có thể tạo nên sự nguy hiểm, có hại liên quan thiết bị áp lực
 • Các quy định về chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động thiết bị áp lực.
 • Các nguyên tắc đảm bảo ATVSLĐ
  – Quy trình sử dụng thiết bị áp lực đúng chuẩn
  – Quy trình xử lý các nguy cơ xảy ra do thiết bị áp lực
 • Thực hành vận hành an toàn và các phương tiện đảm bảo ATVSLĐ, ứng phó tình huống khẩn cấp, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động với thiết bị áp lực.

Kiểm tra kết thúc khóa học

Kết quả cuối khóa huấn luyện an toàn

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, quý vị sẽ được cấp:

 • Cấp chứng chỉ an toàn theo quy định của pháp luật
 • Cấp các tài liệu về an toàn vệ sinh lao động và huấn luyện an toàn lao động.