NỘI DUNG ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

An toàn vệ sinh lao động là giải pháp phòng ngừa tác động của các yếu tố rủi ro trong quá trình lao động nhằm hạn chế phát sinh bệnh tật, suy giảm sức khỏe, tai nạn thương tật, tử vong đối với con người. Để thực hiện hiệu quả an toàn lao động trong doanh nghiệp, các đơn vị cần thực hiện huấn luyện đào tạo an toàn vệ sinh lao động. 

Vậy đào tạo an toàn vệ sinh lao động được hiểu như thế nào? Nội dung đào tạo gồm những gì? Hãy cùng BHL Group tìm hiểu ngay sau đây.

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động là gì ?

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động là phương pháp nhằm tăng sự hiểu biết, tính chủ động đối với các rủi ro trong lao động. Qua đó nhằm hạn chế những nguy cơ mắc phải tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp.

huan luyen an toan lao dong BHL

Đào tạo an toàn cho doanh nghiệp sản xuất

Trong tất cả các môi trường lao động ở tất các lĩnh vực đều tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn lao động. Chính vì vậy việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được đưa vào văn bản pháp luật như quy định bắt buộc đối với các đơn vị.

Theo Điều 17 Nghị định 140/2018/NĐ-CP, đối tượng tham gia đào tạo huấn luyện được chia thành 6 nhóm cụ thể như sau: 

Nhóm 1: Tất cả thành viên của các cấp quản lý trong đơn vị, người đứng đầu các tổ chức, cơ sở kinh doanh.

Nhóm 2: Người trực tiếp làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3,5,6.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế, cán bộ phụ trách y tế cho doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị.

Nhóm 6: Đối tượng an toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Vai trò đào tạo huấn luyện 

Công tác đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động mang lại nhiều giá trị thiết thực, đóng vai trò quan trọng với doanh nghiệp. 

– Hạn chế phát sinh rủi ro trong qua trình lao động.

– Được trang bị kỹ năng chủ động trước những tình huống tai nạn bất ngờ.

– Người lao động yên tâm làm việc, gắn bó.

Không những thế, việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động còn giúp các đơn vị giảm thiểu phát sinh chi phí liên quan đến rủi ro, luôn chủ động phòng ngừa và tuân thủ quy định pháp luật.

Nội dung đào tạo vệ sinh an toàn lao động

Nội dung công tác đào tạo được chia thành 2 phần: phần 1 gồm nội dung chính cho tất cả các nhóm và phần 2 được huấn luyện theo từng nhóm được huấn luyện.

dao-tao-huan-luyen-an-toan-lao-dong-xi-mang-cam-pha

Nội dung đào tạo chung

Các kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: 

  • Nội dung về quyền và nghĩa vụ của người lao động;
  • Chính sách liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
  • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; 
  • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Các nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc.

Nội dung đào tạo theo từng nhóm đối tượng

Căn cứ quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung có quy định về nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho từng nhóm đối tượng như sau:

Nội dung huấn luyện Nhóm 1: Nội dung huấn luyện của nhóm 1 bao gồm:

– Chính sách pháp luật về An toàn lao động và vệ sinh lao động;

– Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

– Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Nội dung huấn luyện Nhóm 2: Nội dung đào tạo nhóm 2 bao gồm các nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động như:

– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

– Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm;

– Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, nhóm 2 có một số nội dung cần thực hiện huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện Nhóm 3:  Ngoài những nội dung đào tạo chung thì nhóm 3 được đào tạo sau hơn về các mục. Cụ thể như:

– Kiến thức tổng hợp về thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại;

– Phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;

– Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;

– Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu lao động.

Nội dung huấn luyện Nhóm 4: Cùng với nội dung huấn luyện chung, nhóm 4 được đào tạo cụ thể về các hạng mục khác. Các mục này gồm:

– Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại;

– Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện nhóm 5: nội dung huấn luyện của các đối tượng này là việc huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Trong đó có:

– Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, chuẩn bị hồ sơ giám định giám định bệnh nghề nghiệp;

– Lập hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp;

– Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện nhóm 6: Đối tượng nhóm 6 được đào tạo giống như nhóm 3,4 ở trên. Tuy nhiên có thêm một số nội dung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên và kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động dành cho an toàn vệ sinh viên

Trung tâm đào tạo an toàn vệ sinh lao động uy tín

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động là công tác quan trọng nên các đơn vị cần tìm những trung tâm thực hiện uy tín và hợp pháp. 

Trung tâm đào tạo uy tín sẽ có những đội ngũ nhân sự chuyên môn nghiệp vụ cao, giáo trình bài giảng đầy đủ, đúng trọng tâm chuyên ngành. Về điều kiện hoạt động được cấp chứng nhận từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội.

huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 tại công ty Mobifone

BHL Group: Đơn vị đào tạo an tàn vệ sinh lao động uy tín

BHL Group là một trong những đơn vị đào tạo an toàn vệ sinh lao động uy tín được khách hàng lựa chọn làm đối tác. Các khách hàng của chúng tôi ở đầy đủ các ngành nghề lĩnh vực như: Công ty CP ACECOOK, Tập đoàn Xi măng Vissai, Công ty Uniben, Công ty CP Thaco,..

Ngoài đào tạo an toàn vệ sinh lao động, BHL Group còn cung cấp nhiều dịch vụ khác trong lĩnh vực an toàn: Kiểm định an toàn thiết bị, đào tạo vận hành, quan trắc môi trường lao động. Qúy đơn vị có nhu cầu vui lòng liên hệ chuyên viên BHLGroup để được tư vấn và hỗ trợ.