Quan trắc môi trường lao động có vai trò quan trọng như thế nào đối với thực tiễn

Hiện nay, những vấn đề liên quan tới môi trường lao động luôn là một trong những vấn đề trọng yếu được xã hội và người lao động quan tâm. Ngày càng có nhiều những biện pháp tích cực hơn để kiểm nghiệm và đánh giá những yếu tố, xác định tình trạng môi trường lao động một cách chính xác để từ đó đưa ra những phương án thực hiện thích hợp cho doanh nghiệp đó chính là quan trắc môi trường lao động.

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động (hay Đo kiểm môi trường lao động) là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố quan trọng môi trường lao động tại nơi làm việc để có các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Người lao động là đối tượng thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với các yếu tố có nguy hại nghề nghiệp vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, việc thực hiện quan trắc môi trường lao động là rất cần thiết để đảm bảo sức khỏe, tạo sự an tâm cho người lao động cũng như uy tín của đơn vị.

quan trac moi truong lao dong BHL Group

Ảnh: Kỹ thuật viên BHL Group thực hiện đo lường chỉ số cần thiết trong quan trắc môi trường lao động tại Công ty Công Ty Korea Electric Terminal Vietnam – Thái Nguyên

Một số công việc phổ biến trong quan trắc có thể kể đến như theo dõi số lượng, diễn biến cũng như thực trạng của những yếu tố tác động tới môi trường, tiến hành đo đạc, phân tích từ số liệu thu được như những số liệu liên quan tới đất, nước, sỏi đá, nước ngầm, từ đó đánh giá hiện trạng môi trường, căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường để xác định được môi trường tại nơi quan trắc có đang bị ô nhiễm hay không.

Vai trò của quan trắc môi trường lao động trong thực tế các doanh nghiệp hiện nay

Quan trắc môi trường lao động có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc quan trắc môi trường giúp các đơn vị theo dõi được sát sao những biến đổi của môi trường, tránh được những nguy cơ gây ô nhiễm hay suy thoái môi trường gây ảnh hưởng đến công tác lao động. Ngoài ra, từ việc quan trắc này cũng như đưa ra được những biện pháp kịp thời đối với những vùng môi trường có nguy cơ hay đang lâm vào tình trạng ô nhiễm để doanh nghiệp có thể xử lý kịp thời. Lưu trữ những thông tin trong quá trình quan trắc để có cơ sở xây dựng dữ liệu cho những hoạt động bảo vệ môi trường sau này.

Đây cũng là một trong những hoạt động bắt buộc của nhiều doanh nghiệp, công ty, nhằm đảm bảo tốt nhất tình trạng của môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai. Có thể thấy, quan trắc môi trường là một trong những hoạt động không thể thiếu và có vai trò vô cùng quan trọng, để hướng tới một mục tiêu phát triển bền vững môi trường hiện nay, mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nội dung liên quan tới lĩnh vực này, đồng thời cùng chúng tay bảo vệ, phát triển môi trường ngày một vững mạnh.