QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

1. Quan trắc môi trường xung quanh là gì?

Quan trắc môi trường xung quanh là hoạt động theo dõi, giám sát chất lượng môi trường và các yếu tố tác động định kỳ. Mục đích nhằm phân tích môi trường hiện trạng và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường để doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm với môi trường cũng như lợi ích của công ty.

Như vậy, tất cả các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường buộc phải thực hiện quan trắc môi trường xung quanh theo quy định.

2. Phân loại quan trắc môi trường theo quy định

Quan trắc môi trường xung quanh cũng giống như quan trắc môi trường lao động được quy định rõ ràng theo quy định của pháp luật. So với những quy định cũ thì những quy định hiện nay đã có những thay đổi nhất định để có thể phù hợp với từng địa điểm cũng như khu vực. Về cơ bản thì quy đinh quan trắc môi trường bao gồm:

Quan trắc môi trường đất nền

Quan trắc môi trường đất nền là cung cấp những đánh giá về diễn biến môi trường. Những diễn biến chất lượng này được đánh giá dựa trên quy mô quốc gia để hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo thực trạng môi trường. Bên cạnh việc cung cấp các đánh giá, quan trắc môi trường nền còn giúp cảnh báo những diễn biến bất thường của môi trường và kịp thời đưa ra hướng giải quyết khắc phục ô nhiễm.

Quan trắc môi trường nước

Theo như quy định của thông tư được Bô TN& MT ban hành quan trắc môi trường nước bao gồm quá trình đo đạc cũng như đánh giá về chất lượng nước ở tất các lĩnh vực và loại hình.

–  Môi trường nước lục địa: Bao gôm nước thải, ao hô, sông suối…. tần suất được quy định với môi trường mặt nước lục địa trung bình tần suất thực hành là trong khoảng 6 lần/năm.

–  Môi trường nước biển: Đây là môi trường thuộc dạng biến đổi vì vậy việc quan trắc vì vậy rất nên quá trình quan trắc thường diễn ra lâu hơn vơi thời gian từ khoảng 3 năm – 5 năm/lần.

Quan trắc tiếng ồn

Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT quy định về quan môi trường tiếng ồn, theo đó: Xác định mức độ ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép, phân biệt nhóm các loại tiếng ồn. Từ đó đưa ra được những đánh giá cũng như cảnh báo về ô nhiễm tiếng ồn. Hiện nay tần suất quy định số lần quan trắc môi trường tiếng ồn và độ rung trung bình được chỉ định tối thiểu là 4 lần trong 1 năm.

Quan trắc môi trường không khí

Là quá trình sử dụng một tổ hợp các máy móc thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

quan trắc môi trường xung quanh

BHL Group thực hiện quan trắc môi trường xung quanh tại Nhà máy Xi măng

3. Những quy định về quan trắc môi trường xung quanh

Các quy định của Pháp luật về hoạt động quan trắc môi trường

–  Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

–  Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (có sửa đổi Nghị định 18/2015/NĐ-CP);

–  Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

–  Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ;

–  Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về Báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Các chỉ tiêu đo quan trắc

–  Quan trắc môi trường không khí xung quanh: tiếng ồn, độ rung, CO2, NO2, SO2,…;

–  Quan trắc môi trường nước thải: pH, COD, BOD, Nitrat, Phosphat, Amoni, Kim loại nặng,…;

–  Quan trắc môi trường nước mặt, nước ngầm, đất,…

Tần suất quan trắc môi trường

Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT, tần suất thực hiện quan trắc môi trường được quy định như sau:

–  Môi trường không khí: 06 lần/năm – 02 tháng/lần;

–  Môi trường nước mặt: 06 lần/năm – 02 tháng/lần;

–  Môi trường nước ngầm, nước thải: 04 lần/năm – 03 tháng/lần;

– Môi trường đất: 01 lần/năm.

Báo cáo quan trắc môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường được xây dựng dựa trên Biểu mẫu A1 (Phụ lục V) – Thông tư 43/2015/TTBTNMT. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, hoặc gửi về Ban Quản lý KCN (nếu doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KCN).

Xử phạt hành chính

Mức xử phạt hành chính trong hoạt động quan trắc môi trường được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

4. Lợi ích khi thực hiện đo kiểm môi trường xung quanh

Quan trắc môi trường mang lại những lợi ích to lớn với môi trường, doanh nghiệp và người lao động như:

  • Doanh nghiệp được thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.
  • Đáp ứng hệ thống quản lý môi trường: quá trình theo dõi các yếu tố môi trường sẽ cung cấp nguồn thông tin trực tiếp từ những chuyển biến của môi trường để từ đó cập nhật thông số theo dõi với hệ thống quản lý môi trường;
  • Phát hiện sớm những ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh, từ đó có những biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu những tác xấu đến môi trường.
  • Đánh giá được thực trạng môi trường của doanh nghiệp và khu vực;
  • Giúp định hướng phát triển môi trường bền vững;
  • Kiểm soát nguy cơ gây ô nhiễm đến sức khỏe con người, phát hiện sớm các nguy cơ cũng như rủi ro đến từ tai nạn nghề nghiệp trong đời sống hàng ngày đối với người lao động.

5. Đơn vị thực hiện quan trắc môi trường

Công ty cổ phần quốc tế BHL Group là đơn vị được cấp chứng nhận quan trắc môi trường từ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chúng tôi cam kết có đủ năng lực thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường:

  • Cam kết tuân thủ đúng theo quy định và đảm bảo thời gian quan trắc nhanh nhất;
  • Thủ tục nhanh chóng, chi phí phù hợp, tối ưu cho mọi doanh nghiệp.

 

Nội dung liên quan