KIỂM ĐỊNH AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ, NẠP KHÍ

Hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí là hệ thống thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học hoặc hóa học điều chế, tồn trữ các chấtt khí, khí hóa lỏng và nạp vào bình chịu áp lực có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển. Đây là thiết bị có nguy cơ mất an toàn rất cao đối với sức khỏe, tính mạng con người. Chính vì vậy, kiểm định hệ thống điều chế và nạp khí là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức sử dụng hệ thống. 

Kiểm định hệ thống điều chế, nạp khí là gì?

 Kiểm định an toàn hệ thống điều chế, nạp khí là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, phân tích của đơn vị kiểm định theo quy trình kiểm định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các loại thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Hệ thống điều chế, nạp khí là một trong những thiết bị yêu cầu kiểm định kỹ thuật an toàn bắt buộc theo những Quyết định và Thông tư đã được ban hành. 

  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường; 
  • Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để kiểm định hệ thống điều chế, nạp khí 

  • TCVN 6153, 6154,6155 và 6156:1996: Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa và phương pháp thử; 
  • TCVN 2622:1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế; 
  • TCVN 4245:1996: Tiêu chuẩn Kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng Oxy, Axetylen; 
  • TCVN 6290:1997: Chai chứa khí. Chai chứa khí vĩnh cửu – Kiểm tra tại thời điểm nạp khí; 
  • TCVN 6713:2000: Chai chứa khí. An toàn trong thao tác;
  • TCVN 6715:2000: Chai chứa khí Axetylen hoà tan. Kiểm tra tại thời điểm nạp khí;
  • TCVN 6008:1995: Thiết bị áp lực – Mối hàn: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra 

BHL Group – đơn vị kiểm định hệ thống điều chế nạp khí uy tín

Kiểm định hệ thống điều chế, nạp khí là yêu cầu kiểm định kỹ thuật an toàn bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy lựa chọn những đơn vị kiểm định uy tín sẽ giúp các đơn vị thực hành đúng theo quy định của nhà nước, đảm bảo an toàn cho người lao động trong đơn vị, phòng tránh cháy nổ và tai nạn lao động khác mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh và thương hiệu của mình. Lựa chọn BHL Group, đơn vị uy tín trong lĩnh vực kiểm định, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc sẽ mang đến những giá trị thiệt thực cho quý đơn vị.

 

 

Nội dung liên quan