Thời gian và nội dung huấn luyện an toàn PCCC tại doanh nghiệp

Hàng năm, số lượng các vụ cháy quy mô từ nhỏ đến lớn vẫn tăng cao, có nhiều nguyên nhân sự cố và chủ yếu do chập điện, liên quan đến thiết bị sử dụng điện, lửa gây ra thiết hại lớn về người và tài sản. Chính vì vậy, công tác huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần phải có đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, nhân viên, cán bộ trong doanh nghiệp cần được huấn luyện an toàn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC.

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Đối tượng tham gia huấn luyện PCCC tại doanh nghiệp

 • Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
 • Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
 • Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;
 • Người làm việc trong các cơ sở, sản xuất kinh doanh phương tiện phòng cháy, chữa cháy.
 • Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

 

BHL tổ chức huấn luyện PCCC VÀ ATVSLĐ

Công ty Cổ phần Quốc tế BHL Group huấn luyện ATVSLĐ liên quan phòng cháy, chữa cháy tại Công ty Cổ Phần Sản xuất Bao Bì Thái Yên, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung huấn luyện

 • Kiến thức pháp luật, kiến thức về PCCC phù hợp với từng đối tượng. Triển khai các nội dung cơ bản về luật PCCC sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.
 • Các nguyên nhân gây ra cháy nổ và biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.
 • Cách xây dựng phương án chữa cháy: biện pháp, kỹ năng thực hiện.
 • Cách bảo quản, sử dụng các phương tiện chữa cháy.
 • Phương pháp tổ chức cứ nạn cứu hộ và bảo vệ tài sản trong quá trình xảy ra cháy nổ.
 • Thực hành sử dụng bình bột, bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách xử lý tình huống cụ thể xảy ra.
 • Thực hành các tình hương giả định, phản ứng phát sinh trong trường hợp cháy nổ xuất hiện.
 • Kiểm tra và kết thúc khóa học.

Thời gian huấn luyện

 • Thời gian huấn luyện lần đầu là từ 16 đến 24 giờ.
 • Thời gian huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi giấy này hết thời hạn sử dụng: tối thiểu là 16 giờ.

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do: Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp và có thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn này, doanh nghiệp phải huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận mới.

Lợi ích khi tham gia huấn luyện an toàn PCCC

Cũng giống như huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, công tác huấn luyện PCCC mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp:

 • Chủ động công tác phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị
 • Bảo vệ con người và tài sản
 • Nâng cao tinh thần và trách nhiệm mỗi cá nhân trong đơn vị về rủi ro khi cháy nổ và tầm quan trọng của công tác PCCC.
 • Giúp người lao động an tâm khi công tác làm việc.

Trách nhiệm huấn luyện, bồi dưỡng

Trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thuộc về những người sau đây:

 • Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì phải có Đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức lớp huấn luyện phòng cháy và chữa cháy.