Giải pháp nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh lao động cho đơn vị sản xuất

Tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp sản xuất

Thực hiện an toàn vệ sinh lao động trong mỗi đơn vị sản xuất là hoạt động thiết thực giúp bảo vệ yếu tố năng lực then chốt – người lao động, cũng là cách doanh nghiệp tuân theo quy định của Nhà nước, từ đó tạo niềm tin cho người lao động, tăng sự gắn bó, thực đẩy sự phát triển của doanh nghiệp sản xuất.

Tuy số doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng tăng trưởng tuy nhiên các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh lao động lại có phần thêm “nhức nhối”. Thực trạng những vấn đề xoang quanh công tác sản xuất và lao động chưa thực sự được xử lý triệt để như ô nhiễm môi trường loa động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,… xảy ra ngày càng nhiều.Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, đời sống và gia đình.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Một số giải pháp nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh lao động

Việc tìm kiếm các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường, hạn chế và ngăn ngừa TNLĐ và bệnh nghề nghiệp luôn là mối quan tâm, là trách nhiệm của các cấp, các ngành và người sử dụng lao động. Chính vì thế, công tác kiểm tra đánh giá hoạt động an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp sản xuất diễn ra thường xuyên hơn, sát xao và quyết liệt, các đơn vị cũng vì thế mà có trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ.

Các khẩu hiệu về an toàn lao động, vệ sinh xanh sạch đẹp được tuyên truyền, đào tạo và hướng dẫn cho toàn bộ người sử dụng người lao động. Có thể kể đến như tổ chức các hội thảo, tập huấn, hội thi,…để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình thực hiện an toàn vệ sinh, an toàn lao động..

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trực tiếp tại doanh nghiệp

Ảnh: Công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Ngoài ra, một số giải pháp giúp doanh nghiệp cần thực hiện để khắc phục và hạn chế vấn đề an toàn vệ sinh lao động như:

  • Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà Nước về công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.
  • Thúc đẩy mạnh mẽ công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao nhận thức về an toàn trong lao động cho người lao động.
  • Thực hiện công tác kiểm định an toàn các thiết bị sử dụng trong quá trình lao động sản xuất để có những biện pháp kịp thời, ngăn ngừa những nguy cơ  gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay những vấn đề về thiết bị cần phải sửa hoặc thay thế để đảm bảo an toàn cho người lao động khi vận hành.
  • Đầu tư kinh phí, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có trình độ kỹ năng nắm bắt kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng nghiên cứu khoa học vệ sinh an toàn lao động.
  • Nâng cao trách nhiệm của người  lao động để hạn chế tối đa về an toàn vệ sinh doanh nghiệp.
  • Đảm bảo các yếu tố về tâm sinh lý lao động như  vật chất, điều kiện làm việc, chế độ lao động,..phù hợp với độ tuổi lao động.
  • Mỗi doanh nghiệp nên xây dựng thêm các quy phạm, quy trình an toàn, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động, quy trình sản xuất.
  • Thực hiện quan trắc môi trường lao động, môi trường xung quanh nơi làm việc để đảm bảo môi trường làm việc, sinh hoạt phù hợp cho người lao động và các vấn đề vói môi trường xung quanh.
  • Thực hiện nhanh chóng, kịp thời về tình trạng thống kê báo cáo tai nạn thường xuyên.

Để giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong công tác nâng cao an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, BHL Group là đơn vị uy tín trong nước, một trong số ít trung tâm có thể cung cấp đầy đủ các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định và quan trắc môi trường. Qúy đơn vị có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng chất lượng dịch vụ mà chúng tôi mang lại.